Какво представлява гравираното стъкло Гравирането на стъкло представлява техника за създаване на изкуство върху повърхността на стъклото чрез прилагане на киселини, сода, или абразивни частици. Използват се различни техники за да се гравира повърхност от стъкло, дали за художествен ефект, …

Какво представлява гравираното стъкло Прочетете повече »

Къде се използва стъклокерамиката. Стъклокерамиката е много функционална. Стъклокерамиката е твърд материал, частично кристален и отчасти стъклен, образуван при контролирана кристализация на стъкло. Защото стъклокерамиката е по-устойчива на термичен шок, съдове за готвене, изработени от този материал могат да се …

Къде се използва стъклокерамиката Прочетете повече »

Какво представлява стъклокерамиката Едно случайно прегряване на пещ за стъкло довело до откриването на материала, известен като стъклокерамика. Когато стъклото се е прегряло, малки кристали са се образували в аморфния материал, които предотвратили да се разпространят пукнатини в стъклото. Първата …

Какво представлява стъклокерамиката Прочетете повече »

Остъкляване на тераси със стъклена хармоника Сравнително нов начин за остъкляване на тераса е вариантът със стъклена хармоника. Този тип безпрофилни дограми имат само долен и горен водач, без вертикални профили, и могат да се плъзгат и отварят в различни …

Остъкляване на тераси със стъклена хармоника Прочетете повече »