Къде се използва стъклокерамиката. Стъклокерамиката е много функционална. Стъклокерамиката е твърд материал, частично кристален и отчасти стъклен, образуван при контролирана кристализация на стъкло. Защото стъклокерамиката е по-устойчива на термичен шок, съдове за готвене, изработени от този материал могат да се …

Къде се използва стъклокерамиката Прочетете повече »

Какво представлява стъклокерамиката Едно случайно прегряване на пещ за стъкло довело до откриването на материала, известен като стъклокерамика. Когато стъклото се е прегряло, малки кристали са се образували в аморфния материал, които предотвратили да се разпространят пукнатини в стъклото. Първата …

Какво представлява стъклокерамиката Прочетете повече »